La Unitat de Gastroenterologia de Gastrodex està composta per un equip de professionals altament qualificats, experts en l’estudi i el tractament de totes les malalties del tracte digestiu.El nostre objectiu és oferir la millor atenció mèdica personalitzada i comptem amb un quadre mèdic de prestigi i amb la tecnologia més avançada.A la nostra Unitat estudiem i tractem totes les malalties de l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim, el còlon, el pàncrees, la vesícula i la via biliar.Destaquen les nostres unitats funcionals de reflux gastroesofàgic, gastritis – Helicobacter pylori, malaltia celíaca – intoleràncies alimentàries, pòlips – càncer de còlon i síndrome de l’intestí irritable.A la Unitat de Gastroenterologia es realitzen sessions clíniques setmanals. S’hi debaten i s’hi discuteixen aquells casos que, per la seva complexitat o singularitat, requereixen una valoració conjunta multidisciplinària entre els especialistes del servei o externs. Igualment, es valoren els casos mèdics, endoscòpics o quirúrgics més rellevants, així com els pacients que necessitin ingrés hospitalari per fer-los un estudi i tractament.Treballem conjuntament amb les unitats d’Endoscòpia, Obesitat, Motilitat i Proves Funcionals Digestives de Gastrodex. Per la seva particularitat i especificitat, hem diferenciat les malalties del fetge (hepatologia), les del recte-anus (proctologia) i la malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa) perquè disposin, cadascuna d’elles, d’una unitat específica d’estudi i tractament.En benefici dels nostres pacients posem a la seva disposició tota la infraestructura, tecnologia i serveis mèdics de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus. Mantenim una estreta col·laboració amb el Servei d’Urgències durant les 24 hores del dia, disposem dels Serveis Centrals de l’Hospital (ingrés hospitalari, UCI, quiròfans, radiologia…) i comptem amb la col·laboració dels serveis medicoquirúrgics de qualsevol especialitat.

Estudis i Tractaments

En la nostra Unitat estudiem i tractem totes les malalties de l’esòfag, estómac, intestí prim, còlon, pàncrees, vesícula i via biliar.

Malalties de l'esòfag

Destaca la unidad funcional de Reflujo gastro-esofágico.

Destaca la unitat funcional de Reflux gastroesofàgic. A més, s’estudien i tracten altres malalties com l’esofagitis per reflux, eosinofílica i infecciosa, l’hèrnia de hiat, l’esòfag de Barrett, els trastorns motors (achalasia, espasmes …), els pòlips i tumors, etc
Es disposa de les següents tècniques:

 • Gastroscòpia i Ecoendoscòpia diagnòstiques i terapèutiques
 • pHmetria convencional amb cable i pHmetria telemètrica sense fil
 • Manometria esofàgica
 • Proves Radiològiques, de Medicina Nuclear i Neurofisiològiques
Malalties de l'estómac
Destaca la unitat funcional de gastritis-Helicobacter pylori. També s’estudien i tracten lesions ulceroses, pòlips i tumors. D’especial rellevància són els tractaments endoscòpics de l’obesitat que es realitzen a l’estómac.
Es disposa de les següents tècniques:

 • Gastroscòpia i Ecoendoscòpia diagnòstiques i terapèutiques
 • Test de l’alè per a la detecció de l’Helicobacter pylori
 • Proves Radiològiques i de Medicina Nuclear
 • Tractaments endoscòpics de l’Obesitat: pilotes intragàstrics, toxina botulínica, mètode POSE i mètode EndoSleeve
 • Gastrostomia Endoscòpica Percutània (PEG)
Malalties de l'intestí prim
Destaca la unitat funcional de malaltia celíaca i intoleràncies alimentàries. També s’estudien i tracten lesions ulceroses, pòlips, tumors, lesions sagnants, malalties malabsortives, sobrecreixements bacterians i flora intestinal. D’especial rellevància és el tractament endoscòpic de l’obesitat i diabetis mellitus que es realitza a l’intestí prim.
Es disposa de les següents tècniques:

 • Gastroscòpia i Ecoendoscòpia diagnòstiques i terapèutiques
 • Duodenoscopi i Ileoscopia
 • Test de l’alè (Hidrogen espirat) per a la detecció d’intoleràncies alimentàries, sobrecreixement bacterià i flora intestinal
 • Càpsula endoscòpica d’intestí prim
 • Proves Radiològiques (EnteroTAC, EnteroRM, Trànsit) i de Medicina Nuclear (PET, Gammagrafia)
 • Tractament endoscòpic per l’obesitat i la diabetis mellitus: EndoBarrier
Malalties del còlon
Destaca la unitat funcional de pòlips-càncer de còlon, tant en la seva prevenció com en el seu tractament multidisciplinari i la de la Síndrome d’intestí o còlon irritable. També s’estudien i tracten les colitis de qualsevol etiologia, la malaltia diverticular i les lesions vasculars.
Es disposa de les següents tècniques:

 • Colonoscòpia i ileoscopia diagnòstiques i terapèutiques
 • Càpsula endoscòpica de còlon
 • Manometria anorectal i Bio-feed-back
 • Ecoendoscòpia endorectal
 • Hidroteràpia de còlon
 • Proves Radiològiques (Colonoscòpia virtual, TAC, RM, ènema opac, Defecografia, Temps de trànsit colònic), de Medicina Nuclear (PET, Gammagrafia) i Neurofisiològiques
Malalties del pàncrees

Estudi diagnòstic i tractament de la pancreatitis aguda, pancreatitis crònica, tumors i quists pancreàtics i insuficiència pancreàtica exocrina.
Es disposa de les següents tècniques:

 • Ecografia abdominal
 • Ecoendoscòpia diagnòstica (amb punció) i terapèutica
 • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) diagnòstica i terapèutica
 • Proves Radiològiques (TAC, RM) i de Medicina Nuclear (PET, Octreoscann, Gammagrafia)
Malalties de la vesícula i vies biliars

Estudi diagnòstic i tractament de les malalties de la vesícula biliar (litiasi, pòlips, colecistitis, tumors) i de la via biliar (colangitis, coledocolitiasi, cirrosi biliar, quists i tumors)
Es disposa de les següents tècniques:

 • Ecografia abdominal
 • Ecoendoscòpia diagnòstica (amb punció) i terapèutica
 • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) diagnòstica i terapèutica
 • Proves Radiològiques (TAC, RM) i de Medicina Nuclear (PET, Octreoscann, Gammagrafia)

Per a les malalties del fetge (Hepatologia), la malaltia inflamatòria intestinal (Crohn i colitis ulcerosa) i la patologia proctològica ano-rectal (hemorroides, fissura, fístules), per la seva particularitat i especificitat, disposem d’una unitat específica dedicada a cadascuna de elles.

Equip mèdic

Coordinador del Servei de Gastroenterologia

Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en l’Aparell Digestiu per la Universitat de Barcelona.

 

Metges adjunts a la Unitat de Gastroenterologia

Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en l’Aparell Digestiu per la Universitat de Barcelona.

Dr. Enric Vidal Gispert

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Especialista en l’Aparell Digestiu.

Dra. Carmen Vila Lolo

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Autònoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu. Residència en el Servei de Digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona.
– Títol de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Eduard Espinet Coll

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Clínica Universitària de Navarra.

Dr. José Antonio Gómez Valero

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona
– Especialista en l’Aparell Digestiu per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Dra. Mª Dolores Maluenda Colomer

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona
– Especialista en l’Aparell Digestiu.
– Doctor de Medicina per la Universitat de Navarra.

Dra. Silvia Bacchiddu

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitá degl Studi di Cagliari (Itàlia).
– Master Oficial Universitari en Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en aparell digestiu.

Dr. Emili Ros Rahola

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Medicina Interna i Gastroenterologia

Dra. Noemí Ormart Farina

– Llicenciada en Medicina per la Universitat de Buenos Aires (Argentina).
– Especialista en Gastroenterologia.

Dr. Blas Calahorra Medrano

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra.
– Especialista en Aparell Digestiu per l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Francisco Javier Adell Rocafort

– Llicenciat en Medicina.
– Especialista en Aparell Digestiu.

Dr. Eduardo Hernández Ramos

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Ciències Mèdiques de l’Havana.
– Especialista en Medicina Familiar.

Dr. Carlos Hernández Ballesteros

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
– Formació Especialitzada en Aparell Digestiu. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Dr. Daniel Irigoyen Puig

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Medicina Interna.

 

 

Preparacions

Es disposa d’informació específica per a cadascuna de les proves que realitza el Servei així com de la preparació necessària per a la correcta realització (vegeu en el seu apartat corresponent)