La Unitat d’Hepatologia del nostre servei treballa en coordinació amb el Departament de Medicina Interna – UCI, Diagnòstic per la Imatge del nostre centre, cirurgia hepàtica i cirurgia general, així com anatomia patològica i manté una estreta col·laboració amb altres centres hospitalaris per al tractament d’hepatitis virals, hepatocarcinoma i valoració per a trasplantament hepàtic.A través de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge, es disposa de:

  • PBH (punció biòpsia hepàtica), PAAF (punció citològica de lesions)
  • Drenatge d’abscessos hepàtics
  • Tractament de tumors hepàtics: alcoholització, radiofreqüència, i embolització

Tenim a la nostra disposició tots els avenços tecnològics dels quals el centre disposa: TAC, RMN, PET.

A la nostra Unitat disposem d’una ecografista experimentada (Dra. Cristina Quintana).

La nostra Unitat d’Hepatologia està especialitzada en totes aquelles malalties que afecten el fetge.

Entre les patologies més freqüents destaquen: malaltia hepàtica per alcohol, fetge gras i malalties metabòliques hepàtiques, cirrosi hepàtica, hepatitis virals agudes i cròniques i tumors hepàtics.

A la nostra Unitat realitzem el seguiment dels pacients en consulta externa, així com l’atenció intrahospitalària com a consultors de medicina interna dels pacients amb hepatopatia.

La nostra Unitat també col·labora en projectes d’investigació de caràcter multicèntric

Al nostre servei es realitzen:

  • Sessions de pacients intrahospitalaris amb caràcter setmanal.
  • Sessions científiques amb caràcter mensual en què es discuteixen casos clínics, es presenten temes de revisió d’interès a les diferents unitats, i en què comptem amb la col·laboració regular d’experts externs, tant del propi centre com d’altres centres.
  • Reunions periòdiques del grup d’investigació en el qual es treballa en millores clinicoassistencials i s’elaboren i es discuteixen projectes d’investigació.

El nostre servei participa de forma regular en el comitè oncològic multidisciplinari (Digestiu, Oncologia, Diagnòstic per la Imatge, Cirurgia i Anatomia Patològica), reunit quinzenalment per a la discussió i posada en comú dels casos oncològics digestius.

 

Equip Mèdic

Coordinadora Unitat de Hepatologia

Dra. Carmen Vila Lolo

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Autònoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu. Residència en el Servei de Digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona.
– Títol de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Metges adjunts a la Unitat de Hepatologia

Dra. Carmen Vila Lolo

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Autònoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu. Residència en el Servei de Digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona.
– Títol de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Xavier Torras Colell

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat *Autonoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu.

Dr. Martin Sebastián Bonacci

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires, Argentina.
– Especialista en Hepatologia.

Dr. Ezequiel Rodríguez Gullello

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires, Argentina.
– Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu, Hepatologia i Medicina Interna.