Unidad endoscopia gastrodex
La Unitat d’Endoscòpia Digestiva de Gastrodex disposa d’un equip de professionals altament qualificats, capacitats per dur a terme qualsevol tècnica, tant diagnòstica com terapèutica, dins del camp de l’endoscòpia digestiva.Comptem també amb una unitat amb totes les instal·lacions i material tècnic d’última generació, amb endoscopis d’alta definició, magnificació i cromoendoscòpia, per complir amb totes les necessitats que en aquest camp es puguin plantejar.La Unitat d’Endoscòpia consta de 2 sales totalment equipades i 5 boxs de reanimació. També col·labora amb la nostra Unitat el Servei d’Anestesiologia i Reanimació, per fer més confortable qualsevol tractament que realitzem.En benefici dels nostres pacients, posem a la seva disposició tota la infraestructura, tecnologia i serveis mèdics de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus. Mantenim una estreta col·laboració amb el Servei d’Urgències durant les 24 hores del dia, disposem dels Serveis Centrals de l’Hospital (ingrés hospitalari, UCI, quiròfans, radiologia…) i comptem amb la col·laboració dels serveis medicoquirúrgics de qualsevol especialitat.A la Unitat hi ha endoscopistes de guàrdia les 24 hores del dia i tots els dies de l’any per afrontar qualsevol situació d’urgència que pugui demanar una intervenció ràpida i en qualsevol moment del dia.

Estudis i tractaments

 A la nostra Unitat realitzem la majoria de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques del tub digestiu. Les agrupem de la següent manera

VIDEOGASTROSCÒPIA
Tècnica el propòsit de la qual és la visualització de la paret del tracte digestiu superior (esòfag, estómac i duodè).
VIDEOCOLONOSCÒPIA I ILEOSCÒPIA
Tècnica que permet l’observació de la paret de l’intestí gruixut (còlon), i en ocasions els últims centímetres de l’ili terminal.
COLANGIOPANCREATICOGRAFIA RETRÒGRADA ENDOSCÒPICA (CPRE)
Permet la visualització endoscòpica i radiològica de la via biliar i pancreàtica amb fins diagnòstics i terapèutics.
ECOENDOSCÒPIA
Tècnica mixta, endoscòpica i ecogràfica amb la finalitat d’estudiar lesions de la paret del tub digestiu i zones adjacents (pàncrees, fetge, vies biliars, etc.).
CÀPSULA ENDOSCÒPICA (D’INTESTÍ PRIM I DE CÒLON)
Aquesta prova, permet, a través d’una microcàmera que ingereix el pacient, fer un enregistrament complet de l’intestí prim i del còlon. Això permet visualitzar la part de tub digestiu a la qual no tenim accés amb els endoscopis, i en alguns casos en què la colonoscòpia convencional està contraindicada, permet visualitzar tot el còlon.

Incloses dins d’aquestes proves generals, realitzem la majoria de tècniques diagnòstiques i terapèutiques:

 • Biòpsies
 • Polipectomia
 • Mucosectomia
 • Dilatacions endoscòpiques
 • Col·locació de pròtesi
 • Punció de lesions mitjançant ecoendoscòpia
 • Gastrostomia endoscòpica percutània
 • Tractaments endoscòpics de l’obesitat: col·locació de balons, POSE, Endosleeve, Endobarrier, etc.
 • Tractaments d’urgències: extracció de cossos estranys, tractament de lesions sagnants, etc
 • Tots els tractaments sobre la via biliar: extracció de càlculs, col·locació de pròtesis, etc.
 • Endoscòpia diagnòstica i terapèutica en pediatria
 • Endoscòpia intraoperatòria
 • pHmetria telemètrica sense cables per a estudi del reflux
 • Tractament amb gas argó, etc.

Equip Mèdic

Coordinador Unitat d’Endoscòpia Digestiva

Dr. Eduard Espinet Coll

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Clínica Universitària de Navarra.

Metges adjunts a la Unitat d’Endoscòpia Digestiva

Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu i Endoscòpia per Facultat de Medicina Universitat de Barcelona.

Dr. Eduard Espinet Coll

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Clínica Universitària de Navarra.

Dra. Carme Vila Lolo

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Autònoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu. Residència en el Servei de Digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona.
– Títol de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. José Antonio Gómez Valero

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu per l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Dra. Silvia Bacchiddu

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitá degli Studi di Cagliari (Italia).
– Master Oficial Universitari en Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica. Universitat de Barcelona.
– Especialista en aparell digestiu.

Dr. Xavier Torras Colell

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu.

Dr. Antonio Martinez Gómez

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat Central de Barcelona.
– Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Dr. Luis Eugenio Barranco Priego

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Córdoba.
– Especialista en Aparell Digestiu per Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca.

Dr. Carlos Hernández Ballesteros

Licenciado en Medicina y Cirugía. UAB. Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
Formación Especializada en Aparato Digestivo. Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona.

Dr. Ezequiel Rodríguez Gullello

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires, Argentina.
– Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu, Hepatologia i Medicina Interna.

 

Dr. Vicente Varea Calderón

– Llicenciat en Medicina.
– Especialista en Aparell Digestiu.

Preparacions

Es disposa d’informació específica per a cadascuna de les proves que realitza el Servei així com de la preparació necessària per a la correcta realització (vegeu l’apartat corresponent).