La toxina botulínica serotip A (TBA) actua inhibint l’alliberament d’acetilcolina en la unió neuromuscular, amb la consegüent paràlisi muscular local. La seva injecció gàstrica podria produir una inhibició del peristaltisme i, consegüentment, induir un retard en el buidament gàstric, que condicionaria la sacietat precoç i la pèrdua de pes.

Amb el pacient sedat i sota control endoscòpic, es fa una punció TBA a la capa muscular de l’estómac (fundus i antre), en un procediment asimptomàtic, ambulatori i d’uns 15-20 minuts de durada. La seva eficàcia és limitada en el temps i és reproduïble passats uns 3-6 mesos.

Es tracta d’un procediment segur, ben tolerat i sense efectes secundaris significatius, tant a nivell gàstric com neuromuscular.

Pot ser una bona opció com a tractament coadjuvant en la retirada d’un baló intragàstric convencional, Bioenterics, Spatz i/o Obalon.