El sistema Apollo-Overstitch Endoscopic Suturing System és el primer mètode dissenyat per fer sutures endoscòpiques contínues a través del canal de l’endoscopi, sense cirurgia ni incisions.

Això ens permet desenvolupar dues grans aplicacions dins dels tractaments endoscòpics de l’obesitat:

Endosleeve: gastroplàstia vertical endoscòpica y Sistema RECO: reducció endoscòpica transoral.

En aquest apartat, parlarem de la tècnica RECO

En els pacients amb obesitat mòrbida intervinguts prèviament de bypass gàstric, l’entroncament o anastomosi que es realitza entre el monyó gàstric i l’intestí anomenat “estoma”, amb el temps es pot dilatar i llavors el pas de menjar a l’intestí és més fàcil i, per tant, el pacient tolera, de nou, més quantitat d’aliment, fet que pot provocar una recuperació del pes perdut.

Anteriorment l’única solució era tornar a intervenir quirúrgicament el pacient per fer-li la reducció d’aquest estoma. Amb aquest nou sistema de sutura es pot fer el tancament de forma endoscòpica i ambulatòria sense necessitat de cirurgia ni d’ingrés hospitalari.

El procediment, d’aproximadament uns 30 minuts de durada, consisteix a reduir l’anastomosi amb 2-3 punts de sutura (fins a una grandària de 10-15 mm de diàmetre) juntament amb la possibilitat d’aplicar 2-3 punts més en el repertori gàstric per disminuir-ne la capacitat. Es fa sota endoscòpia a la sala d’endoscopis (sense cirurgia) i amb el pacient anestesiat.

Després del procediment, el pacient roman en un box de recuperació durant aproximadament 2 hores. Si no hi ha complicacions immediates, en la gran majoria dels casos el procediment és ambulatori, es pot donar d’alta en el mateix dia.