endosleeve clínica gastrodexSistema RECO: Reducció Endoscòpica Transoral

EndoSleeve : Gastroplastia Vertical endoscópica.

Feta aquesta introducció, en aquest apartat, parlarem de la tècnica Endosleeve:

El tractament primari de l’obesitat mitjançant la tècnica endoscòpica d’Endosleeve consisteix en la creació d’un sleeve gàstric endoscòpic (màniga gàstrica o gastroplàstia vertical), realitzant una intervenció endoscòpica en què se sutura verticalment la major part de l’estómac i es converteix en un tub longitudinal estret que en redueix la capacitat. Amb aquest nou sistema s’aconsegueix un efecte molt semblant al d’una màniga quirúrgica, però per via exclusivament endoscòpica a través de la boca.

Els pacients seleccionats per a aquest tractament han d’haver seguit prèviament diferents dietes controlades per dietista per a la pèrdua de pes, sense èxit o amb èxit transitori. La valoració prèvia favorable per dietètica i psicologia és fonamental, i s’aconsella igualment un bon seguiment dietètic i psicològic, que en el nostre protocol es fa durant un període aproximat d’un any. Això ho podem extrapolar a totes les diferents tècniques endoscòpiques de l’obesitat que duu a terme la nostra Unitat.

El tractament està indicat en pacients amb obesitat de tipus I amb comorbiditats associades, en obesitat de tipus II i en casos d’obesitat de tipus III amb poques comorbiditats o que rebutgin la cirurgia. Altres indicacions alternatives inclourien aquells pacients amb superobesitats (IMC > 50 kg / m2) que no es volen sotmetre a tractaments quirúrgics o que hi presentin contraindicacions.

L’empresa Endoterapèutica obliga que l’endoscopista estigui entrenat i acreditat en la tècnica per aplicar-la. Actualment, els doctors Espinet i Gómez, de la Unitat de Tractaments Endoscòpics de l’Obesitat (UTEO), disposen de l’acreditació.

La realització de la tècnica dura una mitjana de 90-120 minuts. Es fa en sala d’endoscopi i sota anestèsia general administrada per anestesista. Es manté un control del pacient en règim hospitalari durant 24 hores, i s’inicia dieta líquida a les 12 hores. Es manté tractament amb IBP durant 1 mes i analgèsics/antiemètics a demanda durant la primera setmana.

L’Endosleeve endoscòpic no té massa de les complicacions teòriques associades al tractament quirúrgic. En els casos reportats, no hi ha hagut complicacions majors relacionades amb el procediment, i resulta una tècnica segura en tots els casos. Amb tot això, es pot concloure que, en mans expertes, el procediment endoscòpic és una tècnica segura.

Una vegada realitzada la tècnica, el sistema comença a funcionar immediatament. Segons estudis liderats per la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, hi ha una pèrdua de pes mitjana superior a 15 kg en els primers 6 mesos.