La nostra unitat es dedica al diagnòstic i tractament mèdic de les malalties i processos originats a nivell rectal i anal. Fonamentalment les patologies més freqüents amb motiu de consulta són la fissura anal i les hemorroides internes/externes.

PATOLOGIES

Fissura anal

El seu símptoma principal és el dolor anal que es veu incrementat en defecar i que pot fins i tot persistir durant tot el dia. En menor mesura, es pot objectivar sang acompanyant.

El seu origen acostuma a ser la dificultat de pas de la femta a través de l’anus, que no es dilata adequadament, i que provoca una ferida anal que condiciona un espasme de l’esfínter anal intern i un estrenyiment de la llum del conducte que perpetua la fissura anal.

Es realitza el diagnòstic després d’una exploració adequada i es prescriu tractament mèdic. Si no millora simptomàticament es farà una intervenció ambulatòria (sense ingrés hospitalari), sota sedació endovenosa, de pocs minuts de durada, que soluciona la fissura.

Hemorroides

Són dilatacions del plexe venós hemorroïdal situat al marge rectoanal.

Se’n diuen externes quan són visibles al voltant del marge anal i estan recobertes de pell.

Se’n diuen internes quan no són visibles, ja que se situen per sobre de l’anus i estan recobertes de mucosa.

Els símptomes més freqüents que poden originar són:

  • Rectorràgia (sagnat anal).
  • Inflamació externa amb presència o no de trombosi associada.
  • Coïssor, picor, dolor anal (dolor només si existeix trombosi o inflamació externa)
  • Prolapse extern (després de defecació, exercici físic, bipedestació prolongada …).

Es diagnostiquen mitjançant exploració física perianal externa i després de la introducció d’un anuscopi / rectoscopi que permet una valoració adequada i precisa.

Mantenim especial atenció i seguiment durant l’embaràs i postpart, que acostuma a ser el període en què s’originen i per tant es diagnostiquen amb més freqüència, tant les complicacions hemorroïdals com les derivades de la fissura anal.

A més del tractament mèdic de suport realitzem sessions d’escleroteràpia hemorroïdal (sobre internes exclusivament) amb gran efectivitat en la majoria dels casos, que redueixen les hemorroides i les poden controlar simptomàticament i per tant s’evita una cirurgia posterior.

També realitzem trombectomia hemorroïdal amb anestèsia local (si cal).

Altres patologies a destacar:

Condilomes perianals

Patologia anal originada per la infecció pel virus del papil·loma (VPH).

Són berrugues que es localitzen a nivell perianal a causa del contagi amb aquest virus. A causa del major risc de càncer anal que tindran aquests pacients és necessari un diagnòstic, tractament i seguiment adequat en el temps per prevenir i/o detectar precoçment.

Després del diagnòstic, que sempre ha d’incloure una correcta exploració física i la realització d’una anuscòpia-rectoscòpia per descartar lesions internes, plantegem al pacient el tractament més adequat i el seguiment a realitzar que pot incloure una citologia anal.

Fístula anal

Normalment es diagnostica arran de la presència de pus en regió anal o perianal i després de la realització d’una ecografia endoanal. Requerirà intervenció quirúrgica per part del Servei de Cirurgia General. En ocasions els diferents trajectes fistulosos poden ser el reflex d’altres malalties com la malaltia inflamatòria intestinal, fet que requerirà un enfocament i un tractament multidisciplinari conjunt.

Incontinència anal

El seu tractament requereix prèviament un estudi adequat per detectar-ne l’origen. El seu diagnòstic precís pot requerir les exploracions següents:

  • Estudi de la funció anal per manometria anorectal (Unitat de Motilitat del nostre servei).
  • Estudi anatòmic mitjançant ecografia endoanal (quirúrgica Dra. A. Lequerica; Servei de Cirurgia).
  • Estudi de la funció muscular i nerviosa mitjançant electromiografia anal.
  • Estudis radiològics.

Treballem sempre en cooperació amb altres unitats del nostre Servei, fonamentalment amb les de Motilitat, Càncer Colorectal i Endoscòpia, i amb altres serveis com Cirurgia General, Ginecologia, Dermatologia i Radiologia per oferir la millor assistència mèdica al pacient.

 

EQUIP MÈDIC

Coordinador de la Unitat de Proctologia

Dr. José Antonio Gómez Valero

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
– Especialitat en Aparell Digestiu en H. Vall d’Hebron, Barcelona.

Metges adjunts a la Unitat de Proctologia

Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Universitat de Barcelona.

Dr. José Antonio Gómez Valero

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
– Especialitat en Aparell Digestiu en H. Vall d’Hebron, Barcelona.

Dra. Noemí Ormart Farina

– Llicenciada en medicina per la Universitat de Buenos Aires (Argentina).
– Especialista en Gastroenterologia per la SAGE. Hospital Berardino Rivadavia.

Especial record, gratitud i afecte al Dr J. Aran tant a nivell mèdic com personal. Va ser l’iniciador d’aquesta unitat i un exemple per a molts. Per aquests motius la unitat de proctologia porta el seu nom.