Dins el terme malaltia inflamatòria intestinal (MII) s’engloben tant la malaltia de Crohn com la colitis ulcerosa.Són malalties d’origen no conegut, cròniques i que cursen a brots. Afecten l’intestí gros o el còlon (colitis ulcerosa) o poden afectar tot el tram digestiu d’esòfag a còlon (malaltia de Crohn).
Poden associar-s’hi patologies a altres nivells que requeriran la valoració específica de l’especialista adequat. Fonamentalment:

 • Patologia articular i de la columna vertebral
 • Patologia hepatobiliar
 • Patologia nefrourològica
 • Patologia dermatològica-ocular-vascular
 • Especial atenció a la malaltia perianal

Per aquests motius, aquesta malaltia pot requerir un abordatge multidisciplinari.

Actualment disposem de:

 • Consultes externes específiques de malaltia inflamatòria intestinal
 • Unitat d’Endoscòpia:
  • Diagnòstic de la MII i valoració de brot (biòpsies)
  • Valoració de displàsia-càncer en el seguiment de la MII
  • Dilatació endoscòpica d’estenosi colònica
  • Càpsula endoscòpica
 • Valoració i seguiment de tractaments específics com immunosupressors i biològics (Infliximab en règim d’ingrés hospitalari i Adalimumab com a tractament domiciliari)
 • Proves radiològiques EnteroRNM, EnteroTAC, RNM pelviana, ecografies …
 • Proves analítiques completes. Fonamentalment:
  • Determinació de TPMT prèvia a instaurar tractament amb azatioprina
  • Determinació de calprotectina fecal
 • Proves microbiològiques i anatomopatològiques:
  • Toxina i Ag de Clostridium Difficile en femta
  • Determinació de CMV en biòpsies intestinals
 • Tractament quirúrgic de la MII realitzat pel Servei de Cirurgia General “Quirúrgica” de l’I U. Dexeus.

EQUIP MÈDIC

Coordinador Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

Dr. José Antonio Gómez Valero

-Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
-Especialitat en Aparell Digestiu a l’H. Vall d’Hebron (Barcelona).

Médicos adjuntos a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Universitat de Barcelona.

Dr. Eduard Espinet Coll

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra.
– Especialista en Aparell Digestiu per la Clínica Universitària de Navarra.

Dr. José Antonio Gómez Valero

-Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
-Especialitat en Aparell Digestiu a l’H. Vall d’Hebron (Barcelona).

Dra. Silvia Bacchiddu

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitá degli Studi di Cagliari (Italia).
– Master Oficial Universitari en Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica per la Universitat de Barcelona.
– Especialista en aparell digestiu.