Entradas etiquetadas: ENDOCAT

Documentació en Endoscòpia Digestiva

Documentació en Endoscòpia Digestiva

Amb el suggerent reclam “Què hi pot haver d’imprevist quan tot està previst?” L’Associació d’E endoscopistes de Catalunya (ENDOCAT), va impartir el 27 d’octubre de 2017, la II Jornada d’Aspectes medicolegals de l’endoscòpia digestiva dins l’ordre les seves activitats programades.