Estudio multicéntrico de Seguridad en endoscopia bariátrica

El Dr. Eduard Espinet Coll, , Coordinador de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva i de la Unitat de Tractament Endoscòpic de l’Obesitat (UTEO) de Gastrodex, , ha estat premiat per la SEPD , com a primer autor de l’article original publicat en la seva revista científica. L’article original ha estat considerat un dels tres millors publicats a la Revista Espanyola de Malalties Digestives (REED) al llarg de l’any 2017.

La REED és una de les publicacions amb més antiguitat de l’especialitat i aquest any celebra el seu centenari (1918-2018), amb possessió d’un factor d’impacte d’1,632.

“Estudi multicèntric de Seguretat en endoscòpia bariàtrica”

L’article “Estudio multicéntrico de Seguridad en endoscopia bariátrica” (Rev Esp Enferm Dig 2017; 109 (5): 350-7), sent el seu primer signatari el Dr. Eduard Espinet Coll, ha estat considerat un dels tres millors articles originals sobre patologia digestiva publicats durant el 2017 en la Revista Espanyola de Malalties Digestives (REED), òrgan d’expressió de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (SEED) i de l’Associació Espanyola d’Ecografia Digestiva (AEED). Tot indicat amb les seves sigles en castellà.

El treball inclou l’experiència de 7 hospitals que formen part del Grup Español d’Endoscòpia Bariàtrica (GETTEMO) i es van recollir 6.771 procediments endoscòpics bariàtrics, entre els quals es van detectar 57 complicacions greus (0,84%). Segons les dades referenciades en el treball totes elles es van resoldre amb tractament mèdic/endoscòpic, excepte cinc casos (0,07%) que van requerir cirurgia. No es va observar mortalitat relacionada amb les tècniques i solament un únic cas de demanda judicial. Els autors conclouen que es requereixen més estudis evolutius de les noves tècniques endoscòpiques emergents que corroborin aquests resultats.

Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD)

La Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) premia cada any els millors articles originals publicats a la Revista Espanyola de Malalties Digestives (REED).

Els Premis anuals que s’han lliurat durant la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED) celebrada del 21 al 23 de juny a València, tenen com a objectiu principal fomentar la recerca i la publicació de treballs originals de qualitat en l’especialitat d’Aparell Digestiu.

La SEPD (Societat Espanyola de Patologia Digestiva) és una organització científica i professional sense ànim de lucre que agrupa a més de 2.660 metges associats. La seva raó de ser és el foment i difusió de la recerca i el coneixement en el camp de les malalties digestives, en els seus aspectes bàsics, epidemiològics, diagnòstic-terapèutics, preventius i de promoció de la salut, així com el foment de la seva aplicació pràctica, proporcionant valor tant als seus associats com als pacients i població general. Més informació en el seu lloc web: www.sepd.es

REED

La Revista Espanyola de Malalties Digestives (REED) es publica amb una periodicitat mensual en versió bilingüe, espanyola i anglesa, i en edició en paper i online. És una de les revistes més antigues de l’especialitat, ja que va començar la seva marxa en 1918, i aquest any 2018, celebra el seu primer centenari (més informació al hashtag: #viu100añosREED).

En aquests 100 anys (1918-2018) la REED s’ha convertit en la publicació nacional amb major Factor d’Impacte (FI 1,632) dins de l’especialitat d’Aparell Digestiu. La REED ha implantat l’assignació del DOI (Digital Object Identifier) a tots els articles publicats en la versió online de la revista, un identificador únic per a l’article digital que facilita la seva difusió i citació de forma prèvia a la publicació efectiva.

És una revista Open Access, la qual cosa vol dir que tot el seu contingut és accessible lliurement sense càrrec per a l’usuari, i està indexada en múltiples bases de dades com Medline, Current Contents, IME, EMBASE/Excerpta Médica, Scielo, Cancerlit, Bibliomed, IBECS, Cab Health, Biosis, Scisearch, Healthstar, ADIS LMS Drug Alert, Toxline i Scopus.

El fons bibliogràfic de la REED està digitalitzat des de l’any 1935 fins a l’actualitat, i es pot consultar lliurement i amb total gratuïtat, a través de la web oficial de la Revista: www.reed.es


Bárbara Tor
Gerent de Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud

Font de la notícia: SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva)
Registre i drets de la publicació: 1130-0108/2017/109/5/350-357 Revista Española de Enfermedades Digestivas © Copyright 2017. SEPD y © ARÁN EDICIONES, S.L.
Dades de la publicació: Rev Esp Enferm Dig 2017, Vol. 109, N.º 5, pp. 350-357

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone