Sanitat privada a Catalunya

El passat 13 de maig, a l’auditori de l’Hospital Universitari Dexeus, va tenir lloc la Jornada – “Sanitat Privada a Catalunya” Aportant valor -, en aquesta es va presentar l’informe desenvolupat per la Fundació IDIS i que porta per títol, el mateix nom de la jornada.En l’informe presentat es posa de manifest el rellevant paper que exerceix a Catalunya, el sistema sanitari privat i la seva decisiva aportació al benestar dels usuaris.

Aspectes de la sessió

La sessió va ser organitzada per: Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) y la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

Durant l’esdeveniment es va posar de manifest que l’aportació de la sanitat privada al sistema sanitari a Catalunya és fonamental per al manteniment d’aquest i per garantir l’atenció sanitària i de qualitat als usuaris.

Els ponents van transmetre un missatge clar i concret destacant el vital paper que la sanitat privada juga a Catalunya. Tant per garantir la viabilitat del sistema sanitari en si mateix, com per assegurar una adequada qualitat assistencial al conjunt dels seus usuaris.

Així ho van expressar en primera persona:

Adolfo Fernández-Valmayor, secretari general de la Fundació IDIS, ha assenyalat durant la inauguració de l’esdeveniment que:

“Les xifres que ens aporta l’informe són una mostra més que significativa de la realitat d’un entorn privat que ajuda a alleujar les llistes d’espera del sistema públic i que contribueix a la solvència imprescindible donades les creixents necessitats financeres. Per a això, res millor que impulsar tant les formes i models de col·laboració ja establerts com altres fórmules noves que puguem trobar”.

El president de l’ACES, el Dr. Josep Ignasi Hornos,

ha destacat en la seva intervenció el valor afegit que aporta la sanitat privada i que es concreta en: millors ràtios d’accessibilitat i disminució de llistes d’espera; millor i més moderna tecnologia, major satisfacció dels usuaris i familiars; més eficiència i millor gestió. Així mateix ha afirmat que:

“A Catalunya, les dades oficials del SISCAT, per al 2016, són del 5,3% per a la sanitat pública, 2,3% en la sanitat privada i un 7,6% en total. Segons aquests percentatges, a Espanya, tenim un 28,9% de la despesa sanitària privada i a Catalunya un 30,3%”.

En la trobada el Dr. Lluís Monset, director general de l’ACES, ha assenyalat que:

“És destacable que 2.525.545 persones compten amb assegurança privada en aquesta regió (segons les últimes dades de l’ICEA), havent-se registrat un increment anual del 3,4% en el nombre d’assegurats i del 5,7% en el volum de primes en el període 2014-2018, representant el 23% del mercat nacional en volum de primes”.

Manuel Vilches, director general de la Fundació IDIS, assegura que Catalunya és una comunitat que compta amb la provisió sanitària privada per garantir l’adequada assistència a la població. Per aquest motiu:

“És fonamental optar per la complementarietat dels recursos sanitaris públics i privats per aconseguir assolir els millors resultats de salut en termes d’eficiència, accessibilitat, resolució assistencial, qualitat i seguretat i experiència del pacient entre altres i, per tant, per garantir la sostenibilitat i solvència del sistema”.

“Dades com les recopilades a Catalunya demostren com la sanitat privada segueix sent un aliat perfecte per al sector públic, ja que no només ajuda a alliberar recursos a la sanitat pública i millorar l’accessibilitat de la població a l’assistència, sinó que també posa a disposició dels pacients i els professionals sanitaris les innovacions més avantguardistes i disruptives a cada moment”.

Han participat en la sessió

Josep Ignasi Hornos (president de l’ACES).
Adolfo Fernández-Valmayor (secretari general de l’IDIS).
Manuel Vilches (director general de l’IDIS).
Núria Solé (gerent de l’Hospital Universitari Dexeus).
Iván Planas (director de l’Àrea de Recursos del Servei Català de la Salut).
Lluís Monset (director general de l’ACES).

Iván Planas, director del Área de Recursos del Servicio Catalán de la Salud, fue el encargado de clausurar el evento.

Xifres de la Sanitat privada a Cataluña

El titular de la jornada va ser que el 29,7% de les intervencions quirúrgiques de Catalunya es realitza a la sanitat privada.

Acompanyat dels següents destacats:

  • Més de dos milions de persones compten amb una assegurança sanitària privada a Catalunya.
  • El sector privat du a terme una important activitat assistencial en aquesta comunitat amb el 29,7% de les intervencions quirúrgiques, el 24% de les altes i el 22,3% de les urgències. Així mateix, compta amb el 74% dels mamògrafs i el 61% dels equips de ressonància magnètica.

Dades objectives

Catalunya compta amb 146 hospitals privats (el 69% del total de la comunitat) i 19.169 llits (56% del total). A més, un 21% d’ells té establerts concerts amb la sanitat pública. Per aquest motiu la provisió coordinada a través dels serveis públics i privats de salut constitueix la millor estratègia per aconseguir un sistema sanitari sostenible i solvent.

La despesa sanitària total a Catalunya el 2016 va ser de 15.001.000 d’euros dels quals el capítol corresponent a la provisió pública va arribar als 7.548 milions d’euros (50,3% de la despesa total en sanitat a Catalunya), la provisió privada en aquest mateix any va ser de 4.936 milions d’euros el que representa el 32,9% de la despesa total en sanitat a la comunitat, percentatge superior a la mitjana nacional que se situa en un 28,8%. Catalunya va destinar 2.517 milions d’euros a la partida de concerts, el que suposa el 24,9% de la seva despesa en sanitat.

Xifres de la Sanitat privada a tot el territori espanyol

Quant a les dades globals del territori espanyol, el president de l’ACES, el Dr. Josep Ignasi Hornos, destaca el seguen:

“Les dades oficials del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social xifren, per al 2016 a Espanya, una despesa sanitària sobre el PIB del 6,4% en sanitat pública, del 2,6% en sanitat privada, un 9% en total”.

Sanitat privada, aportant valor. Anàlisi de situació 2019

A continuació us compartim un vídeo de la Fundació IDIS que il·lustra aquestes dades.

Sobre IDIS

La Fundació IDIS és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu posar en valor l’aportació de la sanitat privada a la sanitat del nostre país i promoure la millora de la salut de tots els espanyols. Per a això, fomenta i desenvolupa totes les iniciatives que des de la sanitat privada estiguin encaminades a la consecució d’un òptim nivell assistencial i sanitari de tots els sectors de la població.

Sobre ACES

ACES és la patronal catalana de les empreses sanitàries i socials privades de Catalunya. Amb 42 anys de trajectòria actualment representa a 233 empreses (385 centres) del sector sanitari, sociosanitari i social. Així mateix, el sector sanitari privat català ocupa a 14.000 treballadors i a 7.000 metges i representa el 3,5% del PIB català.


Bárbara Tor
Gerent de Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud

Fonts d'informació: Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) y Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES)
Informació pública de l'esdeveniment: Jornada "Sanidad Privada en Cataluña" aquí
Imatge emprada: Mesa inaugural. Fuente: Galeria Jornada de Cataluña
Informe IDIS:Ver aquí

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone