Document de consens en Endoscòpia Bariàtrica

El mes de febrer de 2019, la Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED) va publicar la segona part del “Document Espanyol de Consens en Endoscòpia Bariàtrica. Part 2: tractaments endoscòpics específics”.

Revista Española de Enfermedades Digestivas

La REED és l’òrgan oficial d’expressió científica de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva i la Asociación Española de Ecografía Digestiva.

La revista REED és una publicació de caràcter mensual que es distribueix en espanyol i anglès.
L’any passat va complir el seu primer centenari i ho va fer sent la publicació de més impacte en llengua espanyola en l’àrea específica d’Aparell Digestiu.

Document Espanyol de consens en Endoscòpia Bariàtrica

Es tracta d’un treball dividit en dos articles especials. El primer autor de tots dos documents és el Dr. Espinet, de Gastrodex. Unitat d’Endoscòpia Bariàtrica. Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

Part 1. Consideracions generals

En la seva primera part, es presenta l’obesitat com una malaltia crònica i incurable i la seva associació a complicacions físiques i psicològiques. Es destaca la idoneïtat d’individualitzar tant el diagnòstic com el tractament i seguiment del pacient. També es destaquen la contribució complementària i estratègica que el tractament endoscòpic té en el pacient obès.

Pot llegir-se el document original en el següent enllaç:

Documento Español de Consenso en Endoscopia Bariátrica. Parte 1. Consideraciones generales
Eduardo Espinet Coll (1), Gontrand López-Nava Breviere (2), Javier Nebreda Durán (3), Carlos Marra-López Valenciano (4), Román Turró Arau (5), José Miguel Esteban López-Jamar (6) and Miguel Muñoz-Navas (7); Grupo Español de Endoscopia Bariátrica. GETTEMO

(1) Hospital Universitario Quirón Dexeus. Barcelona. (2) Hospital Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid. (3) Clínica Diagonal. Barcelona. (4) Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. (5) Hospital Quirón Teknon. Barcelona. (6) Hospital Clínico San Carlos. Madrid. (7) Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

REV ESP ENFERM DIG 2018:110(6):386-399
DOI: 10.17235/reed.2018.4503/2016

 

Part 2. Tractaments endoscòpics específics

Aquesta segona part del Document posa de manifest totes les tècniques endoscòpiques de l’obesitat que es realitzen a Espanya, destacant la idoneïtat de cadascuna d’elles i exposant les seves indicacions, resultats, i complicacions per a la màxima eficàcia d’aquestes.

Pot llegir-se el document original en el següent enllaç:

Documento español de consenso en endoscopia bariátrica. Parte 2. Tratamientos endoscópicos específicos
Espinet Coll E(1), López-Nava Breviere (G2), Nebreda Durán J(3), Marra-López Valenciano C(4), Turró Arau R(5), Esteban López-Jamar JM(6), Muñoz-Navas M(7).

(1) Hospital Universitario Quirón Dexeus. Barcelona. (2) Hospital Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid. (3) Clínica Diagonal. Barcelona. (4) Hospital de Navarra. Pamplona. (5) Hospital Quirón Teknon. Barcelona. (6) Hospital Clínico San Carlos. Madrid. (7) Clínica Universidad de Navarra. Pamplona; Grupo Español de Endoscopia Bariátrica. GETTEMO. Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) y Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

REV ESP ENFERM DIG 2019:111(2):140-154
DOI: 10.17235/reed.2019.4922/2017

Bàrbara Tor
Gerent de Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud

Font de la publicació: Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED)

Documento Español de Consenso en Endoscopia Bariátrica. Parte 1. Consideraciones generales
Registre i drets de la publicació: 1130-0108/2018/110/6/386-399 Revista Española de Enfermedades Digestivas © Copyright 2018. SEPD y © ARÁN EDICIONES, S.L.
Dades de la publicació: REV ESP ENFERM DIG 2018:110(6):386-399 DOI:10.17235/reed.2018.4503/2016

Documento español de consenso en endoscopia bariátrica. Parte 2. Tratamientos específicos 
Registre i drets de la publicació: 1130-0108/2019/111/2/140-154 Revista Española de Enfermedades Digestivas © Copyright 2019. SEPD y © ARÁN EDICIONES, S.L.
Dades de la publicació: REV ESP ENFERM DIG 2019:111(2): 140-154 DOI: 10.17235/reed.2019.4922/2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone