Preparació prova: PHmetría Ambulatoria de 24 hores

Acudir en dejú de 8 hores i suspendre 10 dies abans de la prova, aquells fàrmacs que puguin alterar la secreció àcida gàstrica: Ranitidina, Omeprazol, etc.

Consultar en cas de dubte.