Durant els darrers anys s’han desenvolupat i popularitzat una sèrie de tractaments endoscòpics (no quirúrgics), dirigits a aquells pacients amb obesitat moderada-severa en què el tractament mèdic hagi fracassat o com a complement a aquest. Aquests tractaments, també poden indicar-se en obesitats mòrbides quan el pacient rebutgi la cirurgia, aquesta resulti contraindicada o de risc excessiu, o en el període prequirúrgic per disminuir la morbiditat de la cirurgia.

Cada pacient ha d’avaluar-se individualment, existint algunes situacions en què el tractament endoscòpic pot resultar contraindicat.

Taula: Principals possibilitats endoscòpiques en el tractament de l’obesitat.

1. Pilotes i pròtesis 1.1 Balón Intragástrico Bioenterics (BIB)-Allergan*

1.2 Baló intragàstric Bioenterics Successiu*

1.3 Baló intragàstric Ullorex

1.4 Baló intragàstric Ajustable Spatz (BIAS)

1.5 Heliosphere Bag (HB)

1.6 Baló Antral Semiestacionario (BAS)

1.7 Baló Gàstric Silimed (BGS)

1.8 Endogast-ATIIP (pròtesis intragástrica implantable totalment ajustable)

1.9 Baló Gàstric Successiu Obalón*

2. Inyección de sustancias 2.1 Toxina Botulínica A (TBA)*
3. Sistema de suturas 3.1 Gastroplàstia transoral (toga)

3.2 Gastroplàstia Vertical Endoluminal (GVE) i variantes

3.3 Cirurgia Primària Endoluminal de l’Obesitat (POSE)*

3.4 Sistema OverStitch*

3.5 Altres

4. Técnicas malabsortivas 4.1  Endobarrier (EB)*

4.2 ValenTx

5. Otras Neuroelectroestimuladores, Sistema Butterfly, Membranes tubulars, …

 

* Sistemes disponibles a UTEO (Unitat de Tractament endoscòpic de l’obesitat) de Gastrodex. Hospital Universitari Quirón-Dexeus de Barcelona.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone