Aparell digestiu: principals tècniques endoscòpiques

Gràcies al desenvolupament i perfeccionament de les diverses tècniques endoscòpiques, l’especialitat d’Aparell Digestiu ha pogut aconseguir en els últims anys un avenç espectacular en el diagnòstic i tractament de les patologies digestives que ha permès salvar moltes vides i millorar la qualitat de vida de les persones.

Llegir més…

Elipse, el baló intragàstric ingerible i digerible

Com a especialistes en el tractament endoscòpic de l’obesitat, disposem de diverses tècniques molt eficaces i segures, que estan dirigides a diversos tipus de pacients, en funció del seu grau d’obesitat i estat de salut específic. Una de les tècniques més coneguda és l’anomenat baló gàstric o intragàstric, que s’utilitza des de l’any 1999.

Llegir més…

Diferències entre manometria i phmetria esofàgica

Mitjançant la realització d’aquestes dues proves podem estudiar l’estat funcional de l’esòfag, mesurant la pressió del mateix i avaluar la presència de reflux gastroesofàgic, determinant la quantitat d’àcid que ascendeix des de l’estómac. Cadascuna d’elles té les seves pròpies indicacions i en aquest article veurem les diferències més destacables i en quins casos cal realitzar-les.

Llegir més…

Test d’Hidrogen espirat: preguntes freqüents

Test de hidrógeno aspirado - Intolerancia azúcares

Què és el test d’Hidrogen espirat?

El test d’Hidrogen espirat és una prova no invasiva que permet, a partir de l’aire exhalat, determinar la quantitat d’hidrogen format per la flora intestinal, havent ingerit prèviament un tipus de sucre.

Llegir més…

Càpsula endoscòpica d’intestí prim: preguntes freqüents

Imagen de la cápsula endoscópica recorriendo el intestino delgado

Què és una càpsula endoscòpica d’intestí prim?

La càpsula endoscòpica d’intestí prim és un dispositiu dissenyat per estudiar l’intestí prim, aquest tram del tracte gastrointestinal ón no s´hi pot arribar amb la gastroscòpia ni la colonoscòpia. La càpsula, en el seu recorregut des de la boca a l’anus captura fins a 6 imatges per segon i, mitjançant un sistema sense fils, les transmet a una gravadora que es col·loca a sobre del pacient el dia de l’exploració. Un cop finalitzat el trajecte al llarg de l’intestí prim, les imatges gravades es descarreguen en un ordinador per crear un vídeo que serà examinat pel metge.

Llegir més…