Què Causa L’Obesitat?

ObesidadLes causes de l’obesitat són molt complexes i se sap que no es tracta únicament d’un problema de golafreria o de falta de voluntat. La regulació del pes corporal en última instància depèn del balanç ens energia ingerida i energia consumida, però la regulació d’aquest balanç és un procés molt complex, en el qual intervenen múltiples senyals i hormones: cerebrals, del propi teixit gras i del sistema gastrointestinal. La genètica determina en gran parteix la regulació del pes corporal, és evident que hi ha persones amb major tendència que unes altres a estalviar energia i guanyar pes; no obstant això, els hàbits alimentaris i l’activitat física són fonamentals, al llarg de tota la vida però especialment durant la infància i l’adolescència.

Llegir més…

Què és la Tècnica POSE?

Método POSEEl POSE és un procediment endoscòpic (sense intervenció quirúrgica) que es realitza a través de la boca, de tipus ambulatori (en general no requereix ingrés hospitalari), sense cicatrius visibles externes i sense dolor (es realitza sota sedació-anestesia), en una tècnica d’uns 45-60 minuts de durada. Aquestes característiques li permetran al pacient, si així ho desitja, no haver de donar explicacions que s’ha realitzat cap tractament i podrà tornar a les seves activitats habituals al cap de pocs dies.

Llegir més…
General

Estratègia De Tractament De l’Obesitat

Opciones Tratamiento de la Obesidad
Tractament mèdic

El tractament mèdic és el primer pas i el tractament bàsic del pacient amb sobrepès i obesitat. La dieta i l’exercici són les bases d’aquest tractament, encara que disposem de diversos fàrmacs que poden ajudar a aconseguir l’objectiu de pèrdua de pes. L’elecció d’un fàrmac sempre es fa de manera individual després de l’avaluació rigorosa del pacient des del punt de vista clínic i analític.

És molt important entendre que el tractament de l’obesitat és un procés a llarg termini amb diferents fases. En última instància hem de canviar els hàbits previs d’ingesta alimentària i de despesa energètica per tant, cal entendre el tractament com un procés crònic..

Llegir més…

Per què ha de Tractar-se L’Obesitat?

Tant el sobrepès com l’obesitat tenen conseqüències mèdiques i psicosocials.

Des del punt de vista mèdic augmenta el risc de patir malalties importants com a diabetis, hipertensió arterial, gota, càlculs biliars, malaltia coronària i cervell-vascular, insuficiència venosa i alguns tipus de càncer, per tant, augmenta el risc de mort prematura. L’obesitat a més sobrecarrega el sistema osteo-articular. La sobrecàrrega associada a l’excés de pes té un impacte negatiu sobre ossos i articulacions, provocant artropaties, deformitats i dolor. El dolor limita l’activitat física i origina un cercle viciós que encara empitjora més l’obesitat. Aquesta generalment s’associa a un empitjorament de la qualitat de vida. Nombrosos estudis científics han demostrat que la reducció de l’excés de pes s’acompanya de millorança de les múltiples patologies associades.

Llegir més…

Què és El Baló Intragàstric?

El Baló Intragàstric, també conegut com baló gàstric o globus gàstric, és un dispositiu de silicona dissenyat per ser col·locat mitjançant via endoscòpica en l’estómac, amb la finalitat d’aconseguir una disminució de la sensació de gana i augmentar la sensació de sacietat després de la ingesta. D’aquesta manera es poden modificar progressivament els hàbits dietètics dels pacients que sofreixen una obesitat moderada (IMC 30 a 40) o severa (IMC>40).

Llegir més…

Avantatges del Baló Intragàstric

Hospital Universitari Dexeus

Un dels principals avantatges en la utilització del baló intragàstric és que es tracta d’una intervenció ambulatòria que no requereix cirurgia, ni per tant postoperatori.

El baló intragàstric és totalment fiable i la seva utilització combinada amb una dieta adequada, condueix a una reeducació dels hàbits alimentaris i d’estil de vida, que és una condició indispensable per poder baixar pes de manera duradora i permanent.

Llegir més…