Dr. Eduard Espinet Coll

 

Especialista en Aparell Digestiu.

Gastroenterologia, hepatologia, endoscòpia digestiva i endoscòpia bariática.

Coordinador de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva i de la Unitat de Tractament endoscòpic de l’Obesitat (UTEO) de Gastrodex.

Membre de la Unitat de Gastroenterologia i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de Gastrodex.

N. Col·legiat: 39080

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

"Oferim un tractament complet i personalitzat, d'alta qualitat mèdica i amb un tracte humà diferencial"

Extracte

 

Amb més de 10 anys d’experiència Dr. Eduard Espinet és Pioner espanyol en endoscòpia bariàtrica i expert en diversos tractaments per a l’obesitat: diferents pilotes, POSE, gastroplastia d’Apollo, Endobarrier, toxina botulínica, Aspire, etc.

És a més autor de nombroses publicacions en llibres i revistes científiques i membre de diverses associacions mèdiques. També participa activament en cursos, congressos, reunions i fòrums presentant conferències i comunicacions.

Currículum

 

FORMACIÓ

– Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra (1993-1999).

– Especialista en Aparell Digestiu, Endoscòpia Digestiva i Hepatologia per la Clínica Universitària de Navarra (2000-2004).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

– Coordinador de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva i de la Unitat de Tractament endoscòpic de l’Obesitat (UTEO) de Gastrodex.

– Membre de la Unitats de Gastroenterologia i Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de Gastrodex.

– Proctor / preceptor Europeu de OverStich-Apollo.

– Assaigs clínics nacionals i internacionals.

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS, PUBLICACIONS I CONFERÈNCIES

– Assistència amb múltiples conferències i comunicacions a Cursos, Congressos, Reunions i Fòrums. Nacionals i Internacionals de Medicina de l’Aparell Digestiu, Endoscòpia digestiva i Obesitat.

– Autor de diverses publicacions en Llibres i Revistes Científiques d’Aparell Digestiu, Endoscòpia Digestiva i Endoscòpia bariàtrica, Nacionals i Internacionals.

MEMBRE D'ASSOCIACIONS MÈDIQUES I CIENTÍFIQUES

– Societat Espanyola de Patologia Digestiva.

– Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva.

– Societat Espanyola d’Estudi del Fetge.

– American Society for Gastrointestinal Endoscopy.

– Secretari de l’Associació de endoscopistes de Catalunya (Endocat).

– Coordinador del Grup Espanyol d’Endoscòpia Bariàtrica.

DOCÈNCIA

– Professor d’Aparell Digestiu en les Facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Navarra (2003-2004).

IDIOMES

– Català

– Castellà

– Anglès

Relacionats