Opciones Tratamiento de la Obesidad
Tractament mèdic

El tractament mèdic és el primer pas i el tractament bàsic del pacient amb sobrepès i obesitat. La dieta i l’exercici són les bases d’aquest tractament, encara que disposem de diversos fàrmacs que poden ajudar a aconseguir l’objectiu de pèrdua de pes. L’elecció d’un fàrmac sempre es fa de manera individual després de l’avaluació rigorosa del pacient des del punt de vista clínic i analític.

És molt important entendre que el tractament de l’obesitat és un procés a llarg termini amb diferents fases. En última instància hem de canviar els hàbits previs d’ingesta alimentària i de despesa energètica per tant, cal entendre el tractament com un procés crònic..

Hi ha pacients que consulten després de diversos intents fallits de tractament. L’abordatge d’aquests pacients ha d’individualitzar-se i en qualsevol cas serà important evitar fluctuacions de pes tipus jo-jo, doncs aquestes dificulten el tractament eficaç a llarg termini.
Els pacients amb obesitat greu i mòrbida i intents fallits de tractament mèdic ha de considerar, a més del tractament psicològic, tractaments com el Baló intragàstric (també conegut com a baló gàstric o globus gàstric), Baló ingerible-Obalon, Mètode POSE o la tècnica Endobarrier.

Existeixen diferents tècniques endoscòpiques que actualment s’estan utilitzant en el tractament de l’obesitat.

 

Tractament psicològic

Un tractament psicològic dóna suport al tractament mèdic facilitant l’adquisició d’hàbits alimentaris correctes i augmentant la psicoeducació per afavorir l’adherència al tractament.
Fins a un 30% dels pacients que busquen tractament per a l’obesitat, sofreixen un trastorn psiquiàtric que es denomina “Trastorno por atracón” i que es caracteritza per episodis repetitius de voracitat, reconeguts com a anormals pel propi subjecte, i que excedeixen al seu control voluntari. En aquests casos, és fonamental el diagnòstic precís i el tractament específic.
Així mateix, és necessari abordar els problemes psicològics concrets de cada pacient (ansietat, depressió, baixa autoestima…) per enfortir els recursos personals i poder afrontar la problemàtica de l’obesitat amb els millors resultats.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone