Taula Rodona Emergències en Gastroenterologia

El passat 14 de juny de 2018, el Dr. Antonio Juan-Creix, va participar com a moderador en la taula rodona de GASTROENTEROLOGIA: EMERGÈNCIES EN GASTROENTEROLOGIA que va formar part de la Jornada Formativa Professional: “Avanços en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica” que va tenir lloc a l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Aula de Pediatria. La direcció del curs va anar a càrrec del Dr. Vicente Valera Calderón.

Jornada Formativa Professional

Va estar composta per tres taules rodones en el següent ordre: en primer lloc, la taula rodona de Gastroenterologia: Emergències a Gastroenterologia, seguida de la taula rodona de Nutrició i per acabar la de Fetge: Hipertensió Portal.

El Dr. Antonio Juan-Creix Comamala, Facultatiu especialista en gastroenterologia pediàtrica. Servei d’Aparell Digestiu de l’Institut Quirón-Dexeus. Barcelona i Cap del Servei d’Aparell Digestiu –Gastrodex– Hospital Universitari Dexeus-Grup Quirónsalud, participo com a moderador en la taula rodona de GASTROENTEROLOGIA: EMERGÈNCIES EN GASTROENTEROLOGIA.

TAULA RODONA DE GASTROENTEROLOGIA: Emergències en Gastroenterologia

Moderador: Dr. Antonio Juan-Creix Comamala

Es va parlar en primer lloc de la ingesta de càustics, havent de diferenciar entre alcalins i àcids, el Dr. Prieto va explicar la gran diferència pel que fa a l’agressivitat d’uns i altres, i que, malgrat que la indústria ha millorat pel que fa als avisos i protecció dels productes de neteja, se segueixen produint casos, algun d’ells molt dramàtic.

També es van exposar les principals diferències en la ingesta de càustics entre els nens i l’adult, sent la principal diferència que en la infància sol ser accidental i per contra en l’adult és voluntària, el que inevitablement i en moltes ocasions retarda l’actuació mèdica, accentuant la gravetat dels fets.

La segona ponència va tractar sobre els cossos estranys en l’aparell digestiu i el Dr. López Casado, es va referir a les diferents tècniques i instrumental actual existent en endoscòpia i finalment es va parlar dels body packers (persones que utilitzen el seu cos per transportar droga). Aquests perfils es van començar a detectar en EE. UU. el 1973 (el que s’ha anomenat “la democratització de les drogues”) i les guies actuals recomanen conducta expectant llevat que hi hagi sospita de ruptura.

I finalment el Dr. Vila Miravet, va parlar sobre l’hemorràgia digestiva, els mecanismes per abordar-la i com l’endoscòpia actualment té recursos tècnics per solucionar-les.

El debat va ser enriquidor i va servir per acabar de posar al dia sobre els dubtes que algun dels assistents tenia sobre aquestes matèries.

TAULA RODONA DE GASTROENTEROLOGIA
Emergències en Gastroenterologia

Programa complet

09.15 h – 11.15 h
TAULA RODONA DE GASTROENTEROLOGIA: Emergències en Gastroenterologia

Moderador:
Dr. Antonio Juan-Creix. Facultatiu especialista en gastroenterologia pediàtrica. Cap del Servei d’Aparell Digestiu –Gastrodex– Hospital Universitari Dexeus-Grup Quirónsalud

9.15 – 9.45
Ingesta de càustics. Què fer davant d’una ingesta de càustics?
Dr. Gerardo Prieto. Facultatiu especialista gastroenterologia pediàtrica. Servei Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica Hospital La Paz. Madrid.

9.45 – 10.15
Cossos estranys en aparell digestiu. Com i quan extreure?
Dr. Miguel Ángel López Casado. Facultatiu especialista gastroenterologia pediàtrica. Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. Hospital Verge de les neus. Granada.

10.15 – 10.45
Hemorràgia Digestiva Com abordar-la?
Dr. Víctor Vila Miravet. Facultatiu especialista gastroenterologia pediàtrica. Servei Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

10.45 – 11.15
Col·loqui.


Dr. Antonio Juan-Creix Comamala
Cap del Servei d’Aparell Digestiu Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud

Organitza: SJD Formación Sant Joan de Déu Aula Pediatría
Acreditacions: Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries -Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone