IFSO-2019

El Dr. Espinet, coordinador de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva i Bariàtrica de Gastrodex, Hospital Universitari Dexeus, Barcelona, ha assistit al “24th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders – IFSO”, celebrat a Madrid entre els dies 3 i 7 de setembre del 2019.

Un any més el Congrés Mundial de cirurgia bariàtrica IFSO ha estat un excel·lent esdeveniment. Aquest any Madrid ha estat la ciutat europea seleccionada per recollir el relleu de Dubai, capital turística i comercial dels estats del Golf i on va tenir lloc ISFO 2018. SECO, Societat Científica sense ànim de lucre, ha estat escollida en el marc del seu XXI Congrés, com a societat local d’acollida.

Filosofia i missió del congrés IFSO

La Federació Internacional per a la Cirurgia de l’Obesitat i els Trastorns Metabòlics (IFSO), ha celebrat aquest any la seva edició número 24. L’objectiu principal d’IFSO és l’optimització del tractament de pacients amb obesitat severa. ElCongreso Mundial de cirugía bariátrica IFSO, és l’esdeveniment professional més gran en la seva categoria. La seva missió s’identifica sota el lema: unir-se i educar contra l’adipositat i els trastorns metabòlics. En ell @ IFSOmadrid2019 s’han reunit: cirurgians, investigadors, metges i un excel·lent i multidisciplinari personal de suport.

Un fòrum excepcional per intercanviar coneixements

Tots els assistents han trobat al congrés un marc excepcional on intercanviar coneixements sobre el tractament quirúrgic de pacients amb obesitat severa. També s’ha pogut assistir a les diferents presentacions de noves tècniques, investigacions i conceptes. Tot presentat pels millors experts en cada camp.

El Dr. Espinet ha presentat tres conferències a IFSO 2019, en què ha parlat sobre el tractament de l’obesitat mitjançant endoscòpia. En els tres estudis, realitzats per la Unitat d’Endoscòpia Bariàtrica de l’Hospital Universitari Dexeus, s’analitzaven els resultats obtinguts amb els nous pilotes intragàstrics ingeribles (“Elipse“), els sistemes de sutura gàstrica (POSE i gastroplàstia o Endo-Sleeve d’Apollo) i l’eficàcia de l’endoscòpia per tractar les malalties del fetge gras.

Equipo de moderadores en IFSO 2019

El Dr. Espinet, va compartir taula rodona amb els moderadors: Dra. Raquel Sánchez Santos, presidenta de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) i el Dr. Surendra Ugale, entre d’altres.

Relación de estudios presentados en IFSO 2019

Swallowable intragastric balloon (Elipse®). Feasibility, results and endoscopic requirements. Initial experience.

Baló intragàstric ingerible (Elipse®). Viabilitat, resultats i requisits endoscòpics. Experiència inicial.

Balón intragástrico ingerible (Elipse®). Viabilidad, resultados y requisitos endoscópicos.

Combined and sequential endoscopic suture (POSE + ESG-Apollo) to treat obesity. Initial experience.

Sutura endoscòpica combinada i seqüencial (POSE + ESG-Apollo) per tractar l’obesitat. Experiència inicial.

Sutura endoscópica combinada y secuencial (POSE + ESG-Apollo) para tratar la obesidad.

Bariatric restrictive endoscopy procedures (one-year IB and ESG-Apollo®) in the treatment of fatty liver (NAFLD). Initial experience.

Procediments bariàtrics endoscòpics restrictius (un any IB i ESG-Apollo®) en el tractament del fetge gras (NAFLD). Experiència inicial.

Procedimientos bariátricos endoscópicos restrictivos (un año IB y ESG-Apollo®) en el tratamiento del hígado graso (NAFLD).


Gastrodex
Servicio de Aparato Digestivo
Hospital Universitari Dexeus – Grupo Quirónsalud

Font d'informació: Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO)
Societat local d'acollida: Sociedad española de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (S.E.C.O.)
Comitè científic: IFSO 2019

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone