Documentació en Endoscòpia Digestiva

Amb el suggerent reclam “Què hi pot haver d’imprevist quan tot està previst?” L’Associació d’E endoscopistes de Catalunya (ENDOCAT), va impartir el 27 d’octubre de 2017, la II Jornada d’Aspectes medicolegals de l’endoscòpia digestiva dins l’ordre les seves activitats programades.

Què hi pot haver d’imprevist quan tot està previst?

En el seu segon any de convocatòria, part de l’equip de Gastrodex vam assistir a l’esdeveniment organitzat per l’Associació d’Endoscopistes de Catalunya, en el qual es va posar de manifest, un cop més, la importància de conèixer i respectar els aspectes jurídics i legals davant de la relació dels professionals de l’endoscòpia digestiva amb les diferents entitats d’assegurances, privades i públiques, en els protocols de relacions contractuals.

Un programa específic per parlar de Documentació en Endoscòpia Digestiva

Aquest no va ser excessivament extens, però sí detallat i sobretot d’un gran valor informatiu. Va estar repartit en dues taules consecutives que van ser degudament presentades pel Dr. J. Nebreda. President d’Endocat i el Dr. J. Padrós. President del COMB.

A la primera taula es van presentar quatre conferències relacionades amb els diferents aspectes jurídics i legals. També es va exposar la importància de la informació del pacient enfront de la protecció del metge endoscopista i es va parlar de la història clínica del pacient. Finalment, es va parlar de la relació entre la responsabilitat professional i la seguretat clínica en l’entorn específic de l’endoscòpia digestiva.

A la segona taula, es van exposar dos casos pràctics que van abordar el protocol mèdic-legal en l’endoscòpia digestiva i en el segon cas es va exposar un exemple de mala praxi mèdica.

A continuació, el programa en detall:

II JORNADA D’ASPECTES MÈDIC-LEGALS DE LA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

Inauguració de la Jornada
Dr. J. Nebreda. President d’Endocat
Dr. J. Padrós. President del COMB

TAULA 1
Documentació legal de l’endoscòpia digestiva (16.15-17.45h)
Moderador: Dr. F. Cases. Endocat

Conferència 1
Aspectes juridicolegals de l’informe endoscòpic.
Dr. R. Abad. Endocat

Conferència 2
Com a millor informat estigui el pacient, més protegit estarà el metge endoscopista.
Dr. C. Dolz. SEED

Conferència 3
Registre d’infermeria en la història clínica del pacient.
Inf. Montserrat Víctor. AEEED

Conferència 4
De la responsabilitat professional a la seguretat clínica amb endoscòpia digestiva.
Dr. J. Arimany. Responsabilitat civil. COMB

 

Preguntes i reflexions

TAULA 2
Casos pràctics reals.
Moderador: Dr. M. Antonio Álvarez. Endocat
Presenta: Dr. E. Espinet. Endocat

Cas pràctic 1
Cas pràctic medicolegal en endoscòpia digestiva
R. Bruguera. Advocat. Serveis Jurídics. COMB

Cas pràctic 2
Reclamació per mala praxi mèdica en endoscòpia digestiva.
E. Vies Vilà. Lletrat. Servei Català de la Salut


Bárbara Tor
Gerent de Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grupo Quirónsalud

COL·LABORADORS
Col·legi de Metges de Barcelona
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
Asociación Española de Enfermería Endoscópica Digestiva

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone