Què és una colonoscòpia?

La colonoscòpia és un exàmen que permet visualitzar l’interior del còlon a través d’un tub flexible dotat d’una font de llum i una càmera a la punta.Entre els motius més freqüents pels quals es prescriu una colonoscòpia s’inclouen:

– El cribratge de càncer colorectal en individus majors de 50 anys o amb antecedents familiars de càncer colorectal

– Estudi d’episodis de sagnat rectal, canvi dels hàbits intestinals, anèmia ferropènica, dolor abdominal crònic

– Diagnòstic i seguiment de pacients amb malaltia de Crohn o colitis ulcerosa

– Vigilància en pacients amb pòlips o càncer colorectal tractat.

Amb aquesta exploració, a més d’establir un diagnòstic fiable de la majoria de malalties colòniques, es poden obtenir petites mostres de teixit (biòpsies) per a posterior anàlisi al microscopi i realitzar procediments terapèutics com l’extirpació de pòlips, la electrofulguració de lesions vasculars, la dilatació d’estretors de la llum intestinal o la col·locació de pròtesi.

La colonoscòpia al nostre centre es porta a terme sota sedació profunda, administrada per un Anestesista mitjançant una via venosa col.locada al braç. L’especialista que realitza la prova introdueix el tub a través de l’anus, insuflant aire a l’interior de l’intestí per poder progressar des del recte fins al fons cecal i si cal, fins a l’última part de l’intestí prim (ili terminal).

La durada de la colonoscòpia varia en cada pacient entre 15 i 60 minuts en funció de les troballes, la necessitat de realitzar algun tractament i la dificultat de l’exploració.

Ilustración colonoscopia

És necessària alguna preparació abans de la colonoscòpia?

Per realitzar la colonoscòpia és imprescindible arribar al dia de l’examen amb el còlon net, seguint escrupulosament les indicacions de la preparació per a la colonoscòpia.

En els tres dies previs a l’exploració s’ha de seguir una dieta baixa en residus excloent-hi fruita, verdura, llegums, productes integrals, salses, estofats, embotits, brioxeria, xocolata i fruits secs. A partir de la tarda del dia anterior a la prova, es farà dieta exclusivament líquida (aigua, brous filtrats, sucs colats, infusions, te, cafè, i begudes sense gas). La dieta sola no és suficient per eliminar totes les restes fecals, pel que s’haurà de completar la neteja amb la presa d’una solució evacuant i abundants líquids seguint els horaris indicats al full de preparació. La preparació és efectiva si s’eliminen excrements líquids, de color groc i d’aspecte transparent. És important prendre tota la preparació i la quantitat de líquid indicada per aconseguir una neteja satisfactòria.

Els pacients en tractament amb antiagregants o anticoagulants orals, han d’informar al propi metge per tal de valorar la suspensió dels fàrmacs i / o el pas a Heparina o Àcid Acetil Salicílic en dosis cardioprotectores, a fi i efecte de limitar el risc de sagnat relacionat amb la prova. D’altre banda, alguns medicaments com Ferro oral i / o fibra poden dificultar la neteja del còlon i s’hauran de suspendre com a mínim 7 dies abans de la colonoscòpia.

La preparació per a la colonoscòpia és probablement l’etapa més molesta per als pacients, però representa un requisit fonamental per a una correcta visualització del còlon, ja que la presència de residus pot emmascarar lesions fins a tal punt que en alguns casos s’ha de repetir la prova.

Què són els pòlips de còlon?

Els pòlips de còlon són protuberàncies que creixen en el revestiment intern de l’intestí i representen una de les troballes més freqüents durant la colonoscòpia. La importància de detectar i extirpar aquestes lesions resideix en el seu potencial de transformació maligna al llarg de la vida, atès que es consideren els principals precursors del càncer colorectal.

El seu diàmetre varia entre pocs mil·límetres i diversos centímetres, i es distingeixen diversos tipus de pòlips segons la seva morfologia (sèssils, pediculats o plans).

La colonoscòpia representa la prova d’elecció per a la prevenció del càncer colorectal, atès que és la més fiable per detectar pòlips. A més permet la seva extirpació (polipectomia) i posterior estudi histològic efectuat al microscopi.

Tots els pòlips ressecats s’envien a un laboratori d’Anatomia patològica per determinar el tipus de teixit que els constitueix i si hi ha àrees de transformació maligna al seu interior.

Els pacients amb història personal de pòlips tenen risc de desenvolupar nous pòlips al llarg de la seva vida i per tant s’hauràn de sotmetre a colonoscòpies de seguiment. Els intervals s’estableixen en funció de diversos factors com la histologia, mida i nombre de pòlips, edat del pacient, antecedents familiars de càncer colorectal i qualitat de la neteja del còlon.

Quins riscos té la colonoscòpia?

En general la colonoscòpia és una tècnica segura amb riscos mínims però, com qualsevol procediment mèdic, està subjecta a possibles complicacions. Tot i així, la taxa de complicacions greus és inferior al 0,5%.

Entre les complicacions menors després de la colonoscòpia, és freqüent la de presentar lleugeres molèsties abdominals degudes a la insuflació d’aire, que desapareixeràn en hores o dies amb la seva eliminació.

Què es pot fer després de la colonoscòpia?

Un cop acabada la colonoscòpia, el pacient és traslladat a un box de recuperació ón es desperta de la sedació i rep la informació de l’especialista sobre la prova efectuada. Si s’han realitzat biòpsies o polipectomia, el mateix pacient haurà de lliurar els pots que contenen les mostres al laboratori d’Anatomia Patològica per a la seva anàlisi.

És important venir acompanyats el dia de la prova perquè no es podrà conduir durant diverses hores, a causa dels efectes de la sedació. Per la mateixa raó, tampoc és recomanable anar a treballar aquest dia.

Habitualment, es pot tornar a menjar després de l’exàmen excepte en alguns casos (sobretot després d’una polipectomia complexa en què el metge que efectua la prova indiqui el contrari). L’intestí pot trigar uns dies a “posar-se en marxa” després de la neteja a què ha estat sotmés per a la colonoscòpia i pot quedar una lleugera molèstia o sensació d’inflor del ventre (deguda a l’aire insuflat durant la prova), que cedirà espontàneament.

 

 

Dra. Silvia Bacchiddu
Integrant de l’equip mèdic de Gastrodex
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud

Imatge superior corresponent a l'última renovació de la Unitat d'Endoscòpia (Novembre 2017).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone