Archivos de categoría: Realización de pruebas y preparaciones

Diferències entre manometria i phmetria esofàgica

Mitjançant la realització d’aquestes dues proves podem estudiar l’estat funcional de l’esòfag, mesurant la pressió del mateix i avaluar la presència de reflux gastroesofàgic, determinant la quantitat d’àcid que ascendeix des de l’estómac. Cadascuna d’elles té les seves pròpies indicacions i en aquest article veurem les diferències més destacables i en quins casos cal realitzar-les.

Test d’Hidrogen espirat: preguntes freqüents

Test de hidrógeno aspirado - Intolerancia azúcares

Què és el test d’Hidrogen espirat? El test d’Hidrogen espirat és una prova no invasiva que permet, a partir de l’aire exhalat, determinar la quantitat d’hidrogen format per la flora intestinal, havent ingerit prèviament un tipus de sucre.

Càpsula de colon: preguntes freqüents

Què és una càpsula de còlon? És una petita càpsula que s’ingereix per la boca i realitza una pel·lícula de l’interior del còlon. La informació s’envia a un petit dispositiu semblant a un mòbil, que registra les imatges i permet visualitzar el còlon de manera completa.