Archivos de categoría: Realització de proves i preparacions

Diferències entre manometria i phmetria esofàgica

Mitjançant la realització d’aquestes dues proves podem estudiar l’estat funcional de l’esòfag, mesurant la pressió del mateix i avaluar la presència de reflux gastroesofàgic, determinant la quantitat d’àcid que ascendeix des de l’estómac. Cadascuna d’elles té les seves pròpies indicacions i en aquest article veurem les diferències més destacables i en quins casos cal realitzar-les.

Test d’Hidrogen espirat: preguntes freqüents

Test de hidrógeno aspirado - Intolerancia azúcares

Què és el test d’Hidrogen espirat? El test d’Hidrogen espirat és una prova no invasiva que permet, a partir de l’aire exhalat, determinar la quantitat d’hidrogen format per la flora intestinal, havent ingerit prèviament un tipus de sucre.

Càpsula endoscòpica d’intestí prim: preguntes freqüents

Imagen de la cápsula endoscópica recorriendo el intestino delgado

Què és una càpsula endoscòpica d’intestí prim? La càpsula endoscòpica d’intestí prim és un dispositiu dissenyat per estudiar l’intestí prim, aquest tram del tracte gastrointestinal ón no s´hi pot arribar amb la gastroscòpia ni la colonoscòpia. La càpsula, en el seu recorregut des de la boca a l’anus captura fins a 6 imatges per segon… Leer más »

Càpsula de colon: preguntes freqüents

Què és una càpsula de còlon? És una petita càpsula que s’ingereix per la boca i realitza una pel·lícula de l’interior del còlon. La informació s’envia a un petit dispositiu semblant a un mòbil, que registra les imatges i permet visualitzar el còlon de manera completa.