Què és una càpsula de còlon?

És una petita càpsula que s’ingereix per la boca i realitza una pel·lícula de l’interior del còlon. La informació s’envia a un petit dispositiu semblant a un mòbil, que registra les imatges i permet visualitzar el còlon de manera completa.

En què consisteix la prova?

Consisteix en ingerir la càpsula i, posteriorment, fer vida normal domiciliària, mentre la càpsula recorre l’intestí i realitza la colonoscòpia sense necessitat de sedació ni d’introducció de colonoscopis.

En quins casos es prescriu aquesta prova?

Es pot realitzar sempre que una persona ho desitgi. Idealment en casos de revisions de còlon, quan la colonoscòpia per qualsevol motiu no pugui ser completa, quan hi hagi alguna lesió / deformitat que impedeixi el pas del colonoscopi o quan hi hagi alguna contraindicació anestèsica / endoscòpica per realitzar la colonoscòpia normal.

Quins resultats proporciona?

Proporciona uns resultats molt semblants a la colonoscòpia convencional, tot i que no té la possibilitat de prendre biòpsies o ressecar lesions en cas de trobar-les.

Es realitza sedació?

No crea cap molèstia, de manera que no requereix sedació, ni ingrés hospitalari, permetent al pacient fer vida totalment normal.

Té alguna contraindicació?

Sospita d’oclusió o estenosi d’algun tram del tub digestiu, edat pediàtrica o en pacients amb desfibril·ladors / marcapassos.

Té efectes secundaris?

Cap.

Destaca

Aquesta prova està només disponible en pocs centres hospitalaris a nivell de tot Espanya, principalment només en algun centre privat seleccionat de prestigi.

A Gastrodex realitzem aquesta prova. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar una visita o consultar les seves inquietuds.

Dr. Eduard Espinet
Integrant de l’equip mèdic de Gastrodex
Coordinador de les unitats d’Obesitat i Endoscòpia
Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone