PIONERS EN MEDICINA DIGESTIVA

Gastrodex és el Servei mèdic especialitzat en Gastroenterologia i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Dexeus – Grup Quirónsalud – de Barcelona. Aquesta especialitat mèdica s’ocupa de les malalties que afecten l’esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, vies biliars i pàncrees.

Per poder oferir el millor servei mèdic als nostres pacients, Gastrodex està estructurat en set diferents Unitats mèdiques interrelacionades i especialitzades, cadascuna d’elles amb dedicació específica a una branca concreta de l’especialitat.

Periòdicament assistim a congressos, reunions i jornades relacionades amb la nostra especialitat per estar al corrent de les últimes novetats de cada àrea i també per impartir cursos o conferències.

 

Esdeveniments 2018

GENER

24 de gener, a Pontevedra
Curs Pràctic d’Endosleeve I
Imparteix: Dr. Eduard Espinet

FEBRER

21 de febrer, a Pontevedra
Curs Pràctic d’Endosleeve II
Imparteix: Dr. Eduard Espinet

21 al 22 de febrer, a Madrid
43è Congrés Nacional de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH)
Categoria:
Sessió de comunicacions. Moderador: Dr. Xavier Torras Colell

MARÇ

1-3 de març, a Pamplona
XI Curs Internacional d’Endoscòpia Digestiva Terapèutica
“Resolució de problemes en Endoscòpia Digestiva”
Organitza: Servei de Digestiu. Clínica Universitària de Navarra.
Categoria: Endoscòpia Bariàtrica i Metabòlica
Ponència: Nous enfocaments per al tractament de les fuites gàstriques cròniques després de cirurgia bariàtrica: septotomia endoscòpica i sutura Dr. Eduard Espinet

ABRIL

19-21 de abril, en Budapest, Hungary.
ESGE Days 2018
Organitza: European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Categoria: Bariatric endoscopy
Ponències: Transoral outlet reduction (tore) by endoscopic suturing in patients with weight regain after roux-en-y gastric bypass. preliminary outcomes of feasibility, efficacy and safety. Dra. Silvia Bacchiddu

Categoria: Esophagus
Presentació de Poster: Wireless esophageal ph monitoring for the evaluation of gastroesophageal reflux. inital experience. Dra. Silvia Bacchiddu

Hi assistirà: Dr. Eduard Espinet

MAIG

14 de maig, a Barcelona
Trobades  Professionals
“Estat actual i perspectives de futur de l’endoscòpia bariàtrica”

Organitza: Gastrodex Servei d’Aparell Digestiu – Hospital Universitari Dexeus – Grupo Quirónsalud
Ponent: Dr. Manoel Galvao Neto
Moderador: Dr. Eduard Espinet Coll

JUNY

2 de juny, a Washington, DC 
DDW Digestive Disease Week®
Monumental Developments in Science & Medicine
Asistirà: Dr. Ezequiel Rodríguez

14 de juny, a Barcelona 
Avanços en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica
Organitza: Hospital Sant Joan de Déu Aula de Pediatría
Ponent: Dr. Antonio Juan-Creix

21-22 de juny, a València 
SED 2018 Setmana de les Malalties Digestives
Organitza: Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
Categoria: Sesió CPO Endoscòpia. Moderador: Dr. Eduard Espinet